Monthly Archives

فوریه 2019

راهنمای حضور در وبینار

چگونه وارد وبینار ی که از قبل ثبت نام کرده ایم بشویم؟ ابتدا از شما تشکر می کنم برای اینکه در یک رویداد آموزشی ثبت…