1- کلاس خصوصی اینستاگرام حضوری

کلاس خصوصی اینستاگرام در کجا برگزار می شود ؟

اکثر کلاس خصوصی های حضوری  اینستاگرام ما در شهر  تهران اراک قم و همدان برگزار می شود .

 

2- کلاس خصوصی اینستاگرام آنلاین

 

استاد کلاس خصوصی اینستاگرام چه کسی است ؟

استاد کلاس خصوصی اینستاگرام استاد امید کریمی است که با ارائه بهترین آموزش ها میتوانید بهترین دوره آموزشی اینستاگرام را  بصورت خصوصی یاد بگیرید .

استاد امید کریمی در تدریس بیانی بسیار عالی را دارند و تا زمانی که شما متوجه موضوعی نشوید سعی می کند با مثال های زیادی آن را متوجه شما سازد .

 

 

 

سوالات متداول :

من برای یادگیری کسب وکار اینستاگرام چند جلسه احتیاج دارم ؟

تعداد جلسات مورد نیاز شما برای یادگیری اینستاگرام کامل بستگی به شخص  شما دارد. مواردی که تاثیر گذار هستند مواردی هستند مثل نحوه یادگیری شما

مدت زمان کار کردن شما با اینستاگرام  و……اما برای هر فرد مبتدی ما 6 جلسه آموزشی را پیشنهاد می کنیم . و برای افراد  متوسط رو به رو رشد سه جلسه را پیشنهاد می کنیم .