مرور برچسب

وبینار

راهنمای حضور در وبینار

چگونه وارد وبینار ی که از قبل ثبت نام کرده ایم بشویم؟ ابتدا از شما تشکر می کنم برای اینکه در یک رویداد آموزشی ثبت نام کرده اید که مطمئن جزو 4 درصدی های ایران خواهید بود که به آموزش بهبود فردی یا کاری شان اهمیت می دهند و در خصوص این اهمین…