مرور رده

مقالات

یــک سایت خــــوب

یــک سایت خــــوب باید چه صــفحـاتی داشتـه باشد ؟ دراین مقاله میخواهیم به این بپردازیم که یک سایت موفق باید دارای چه صفحاتی باشد .  وظیفه یک وبمستر خوب این است که برای سایت خودش صفحات ضرور ی   و مورد نیاز را طراحی کند ( بسازد )تا کاربرا ن سایت اش به مشکلی برخورد  نکنند .واز گشت و گذارد در سایت مورد نظر لذت ببرند . …
ادامه مطلب ...